Manuál pro psychoedukaci v oblasti psychického traumatu v kontextu mimořádných událostí většího rozsahu

Autor/ka
Gisela Zurek
Claudia Schedlich
Robert Bering
Štěpán Vymětal
Michaela Kvasničková
PhDr. Hedvika Boukalová
PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.
Radvan Bahbouh
Alena Popelková
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Manuál pro psychoedukaci v oblasti psychického traumatu v kontextu mimořádných událostí většího rozsahu (Manuál III) byl sepsán v rámci projektu „European Guideline for Target Group Oriented Psychosocial Aftercare in Cases of Disaster - Evropská vodítka psychosociální následné péče zaměřené na cílové skupiny (EUTOPA)", dále byl adaptován v rámci následného projektu EUTOPA IP. Oba projekty jsou podporovány EU. Základní otázkou celého projektu je zjištění, která opatření v rámci krizové intervence se při současném stavu vědy osvědčují a mírní riziko psychických poruch, jež mohou vznikat následkem mimořádných událostí většího rozsahu. Pracovní skupina projektu zastává názor, že podstatným bodem při následné psychosociální péči je identifikace osob s vysokým rizikem rozvoje chronické stresové poruchy. Individuální hodnocení rizikového profilu má za cíl určit směr podpory v celkovém konceptu psychosociální následné péče zaměřené na cílové skupiny (TGIP). TGIP představuje všechny kroky intervence od první psychologické pomoci až po indikovanou psychoterapii v užším slova smyslu. V našich manuálech (I až III) adaptujeme koncept na profil požadavků spojených s krizemi a katastrofami většího rozsahu. Při implementaci v rámci projektu EUTOPA IP se zaměřujeme na příslušníky uniformovaných složek.

Zdroj dat
https://www.mvcr.cz/soubor/manual-iii-psychoedukace-11-05-2011-pdf.aspx