Léčebná hypotermie v léčbě hypoxickoischemické encefalopatie u novorozenců

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Hypoxicko-ischemická encefalopatie zůstává významnou příčinou mortality a pozdní morbidity donošených novorozenců. Léčebná opatření byla donedávna omezena pouze na obecně podpůrnou a symptomatickou terapii. Léčebná hypotermie je proto vítanou možností, jak pozitivně ovlivnit osud novorozenců s hypoxicko-ischemickou encefalopatií. Sdělení přináší základní informace o použití metody v této indikaci.

Hypoxic-ischaemic encephalopathy in term infants is still associated with significant mortality and long-term disabilities. There were no therapies other than supportive measures for perinatal asphyxia. Therapeutic hypothermia is associated with reduction in neurological impairment in newborns with HIE. A summary of evidence for hypothermia and HIE is presented in this report.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201106-0004_Lecebna_hypotermie_v_lecbe_hypoxickoischemicke_encefalopatie_u_novorozencu.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 6 (2011)