Kvalita života speciálního pedagoga [rukopis]

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce pojednává o kvalitě života z různých pohledů, vymezuje pojem učitelské profese, osobnost pedagoga, typologii a význam, atd. Praktická část obsahuje vlastní poznatky zjištěné pomocí rozboru získaných dat.

Thesis is aimed at quality of life special pedagogue. We are characterizeing quality of life in differenr views, also determinate the term of teachers profession, teacher personality, their typology and meaning, etc. Practical part, countains own pieces of knowledge found out by means analysis of asquired dats. eng

Trnková, Pavla. Kvalita života speciálního pedagoga [rukopis]. 2006. 73 l.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/153044/pedf_m/