Iatropatogenie a sororigenie, aneb jak lze poškozovat člověka

Autor/ka
Rok vzniku:
2002
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace k problematice poškození zdraví, sociálního statusu či emočního vychýlení pacienta lékařskými i nelékařskými pracovníky.

Mareš, Jiří [et al.]. Iatropatogenie a sororigenie, aneb, Jak lze poškozovat člověka. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola J.A. Komenského, 2002. 59 s. ISBN 80-86723-00-3.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001200092&local_base=NKC