Do všeho strká, všechno mu padá...

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice "nešikovných" dětí, resp. dětí s poruchou motoriky.

Problematika tzv. nešikovných dětí. Příčiny této nešikovnosti, diagnostika dyspraxie jako specifické poruchy motoriky. Projevy dyspraxie u předškolního dítěte, její symptomy (problémy s vyjadřováním, malá představivost, přecitlivělost, stranění se vrstevníků, poruchy spánku, poruchy soustředění, neposednost, poruchy koordinace apod.). Možnosti zmírnění či nápravy dyspraxie soustavným tréninkem - vlídný přístup bez kárání za chyby způsobené poruchou, zjednodušení běžných činností (oblečení i obutí bez "složitého" zapínání a zavazování), rozvíjení zručnosti metodou postupných kroků, vytváření příjemných zážitků spojených se zvládnutím dosud složité činnosti. Terapie vhodné při léčbě dyspraxie.

Těthalová, Marie. Do všeho strká, všechno mu padá... Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(7), s. 20-21. ISSN 1210-7506.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001337512&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 17, č. 7 (2010)