Bipolární porucha

Autor/ka
MUDr. Michal Goetz, Ph.D.
Markéta Mohaplová
Petr Kulišťák
Štěpán Bahník
Miroslava Benešová
Ondřej Bezdíček
Karel Blahna
L'uba Brožek
Jana Blahová Dušánková
Eva Bolceková
Jan Čermák
Radka Čermáková
Monika Červinková
Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová
Laco Gaál
Igor Grajcar
Michal Hummel
Zuzana Hummelová
Alena Javůrková
Martin Chlupáč
Anna Klapetek
Lenka Krámská
David Krámský
Dana Krejčířová
L'ubica Luchavová
Hana Malíková
Radoslav Matěj
Tomáš Niikolai
Michal Nondek
Radek Obereignerů
Lukáš Ondřej
Marek Preiss
Jaroslava Raudenská
Petra Rausová
Mabel V. Rodríguez M.
Zdeněk Rohan
Martina Rohanová
Eva Rubínová
Robert Rusina
Veronika Smetánková
Yana Suchy
Gabriela Šivicová
Jan Šplíchal
Michaela Viktorinová
Martin Vyhnálek
Jiří Weichet
Rok vzniku:
2017
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Kapitola o bipolární poruše, v publikaci o neuropsychologii.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalky.kosmas.cz/ArticleFiles/232782/auto_preview.pdf/FILE/Klinicka-neuropsychologie-v-praxi_Ukazka.pdf.

GOETZ, Michal, MOAPLOVÁ, Markéta. Bipolární porucha. In: Klinická neuropsychologie v praxi. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 2017, s. 548-571. 978-80-246-3068-7.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1346050