MUDr. Michal Goetz, Ph.D.

MUDr. Michal Goetz, Ph.D. je dětský psychiatr, vede diagnostické oddělení na klinice dětské psychiatrie Fakultní nemocnice Motol v Praze, vyučuje na 2. lékařské fakultě UK a je rovněž viceprezidentem organizace International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP). 

Odborná knihovna: