Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová

Vystudovala psychologii a také neurobiologii / fyziologii živočichů. Vede pracovní skupinu Virtuální realita v neurovědách v rámci výzkumného programu Aplikované neurovědy a zobrazení mozku. Tématu virtuální reality se věnuje od doktorského studia, zejména vývoji virtuálních testů, inspirovaných prostorovými úkoly, uplatňovaných ve studiu chování u zvířat. V současnosti pracuje na projektech věnovaných zejména uplatnění virtuální reality v testování kognitivních funkcí a tréninku u populace seniorů a psychiatrických pacientů. Další projekty se věnují zejména terapeutickému uplatnění VR v kognitivně-behaviorální terapii pacientů trpících neurotickými poruchami, zejména obsedantně-kompulzivní poruchou, nebo sociálními a specifickými fobiemi . Mezi další projekty patří zejména vývoj úkolů pro vyšetření prostorových schopností a paměti pomocí magnetické rezonance.

Odborná knihovna:

Články: