Aktuální trendy v léčbě dětského astmatu

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Astma je chronické zánětlivé onemocnění, které postihuje lidi všech věkových kategorií a jehož prevalence se v posledních dvou desetiletích zvýšila na celém světě. Studie hodnotící vývoj astmatu dokazují, že většina astmatiků má své první obtíže již v prvních letech svého života. Nová doporučení pro péči o astmatiky zdůrazňují hlavní cíl, a to dosažení kontroly nad nemocí. Díky potlačení symptomů nemoci nebude pacient limitován ve svých aktivitách, nebude mít problémy se spánkem, zlepší se jeho plicní funkce a sníží nutnost užívání záchranné medikace. Nedávno vydaný nový text průvodce léčby astmatem (GINA – Globální iniciativa pro astma) je založen na tom, aby se astma dostalo pod kontrolu. Úplné kontroly lze dosáhnout u více než třetiny pacientů a dobré kontroly u větší části nemocných, pokud se jim dostane odpovídající léčby. Ačkoliv žádná doporučení nemohou být zcela perfektní, jsou nejlepší pomůckou pro lékaře primární péče a pacientům poskytnou co největší profit z této péče.

Asthma is a chronic inflammatory disease that affects people of all ages and its prevalence has increased over the past two decades in many parts of the world. Studies of the natural history of asthma have demonstrated that the majority of people with asthma begin demonstrating signs of disease within the first years of life. New guidelines emphasize as their main objective gaining controle of asthma. This approach means controlling symptoms, limitation of activities, sleep disturbance, lung function and the use of rescue medication. A new update of the GINA (Global Initiative on Asthma) guidelines was recently available and it is based on the control of the disease. A total control of the disease can be achieved in more than a third of patients, and good control can be achieved in a large proportion of them, when an appropriate treatment is given. Although any asthma guidelines may not be perfect, they appear to be the best vehicle available to assist primary care physicians and patients to receive the best possible care of asthma.

Související obsah

Problematikou astmatu se na portále Šance Dětem zabývají články:

- od Bohuslava Mrzeny s názvem „Onemocnění dýchacích cest u dětí

- od Jiřiny Chládkové s názvem „Co vědět o průduškovém astmatu u dětí

- od Kataríny Beránkové s názvem „Dítě, astma a jeho léčba

- od Dany Hajné s názvem "Psychogenní kašel"

- od Jiřiny Chládkové s názvem "Kašel: nejčastější příznak chronických onemocnění dolních dýchacích cest u dětí".

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200704-0005.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 8, č. 4 (2007)