Sociální služby mají od ledna zdražit. Hrozí, že budou pro klienty nedostupné

Datum publikace: 29. 11. 2022
Periodikum:
sancedetem.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje od 1. ledna 2023 zvýšit maximální možné úhrady, které mohou poskytovatelé sociálních služeb účtovat svým klientům za poskytnutí péče. Lze očekávat, že toho sociální služby pod vlivem inflace využijí. Stát ale neplánuje adekvátní navýšení příspěvku na péči. Podle Kristýny Mlejnkové z Aliance pro individualizovanou podporu (dále Aliance) hrozí, že si je klienti nebudou moci dovolit. Aliance proto připravila výzvu Neberte nám svobodu.

Na pomoc sociálních služeb jsou odkázané například rodiny s těžce nemocnými dětmi. Denní stacionáře, služby asistentů a odlehčovací služby pomáhají rodičům uvolnit čas pro práci i potřebný odpočinek. Rodiny si čerpání těchto služeb v potřebné míře nemohou dovolit už dnes. Navýšení ceny bez odpovídající kompenzace pro klienty samozřejmě negativně dopadne na kvalitu života jich samotných i jejich rodin. Může se tak mimo jiné zvýšit počet lidí s postižením (včetně dětí), pro které není jiná alternativa než nuceně opustit svůj domov a odejít do ústavu. Proto Aliance přišla s výzvou Neberte nám svobodu. Celý text výzvy najdete na NeberteNamSvobodu.cz, kde ji můžete také podepsat.

Přetrvávající velké ústavy, kde pod jednou střechou bydlí stovky lidí, nejsou z povahy věci prostorem, ve kterém by bylo možné žít svobodně a důstojně. Ústavní péče je navíc drahá a neefektivní. Aliance chápe, že si hospodářská situace žádá zvyšování cen v různých odvětvích, sociální služby nevyjímaje. Proto zdražení z principu neodmítá, upozorňuje však, že nemůže být jednostranné. Situaci by vyřešila současná valorizace příspěvku na péči.

prázdná peněženka