Pěstouni dávají dětem šanci na rodinný život

Datum publikace: 14. 03. 2023
Periodikum:
novinykraje.cz
O pěstounství se ve společnosti často mluví, ale mnoho lidí si neumí představit, co to znamená. Proč se vlastně k pěstounství přistupuje?

Pěstounství znamená, že do své rodiny přijmete dítě, o které se nemohou, z různých důvodů, starat jeho biologičtí rodiče. Jsou to děti, které nejsou právně volné, a tak nemohou být adoptovány. Tyto děti mají díky pěstounům šanci vyrůstat v rodinném prostředí s přijímajícími pečujícími osobami, a tím mají větší šanci vést plnohodnotný život, než kdyby vyrůstaly dlouhodobě v ústavní péči. Pěstounství je jednou z forem náhradní rodinné péče, jeho smysl je v tom, aby děti vyrůstaly v rodinách.

Kdo se může stát pěstounem a na koho se mají zájemci obrátit? Jaké předpoklady by měli mít pěstouni? 

Pěstounskou péči dělíme na zprostředkovanou a nezprostředkovanou neboli příbuzenskou. V případě zprostředkované pěstounské péče, tedy kdy o dítě pečuje člověk bez příbuzenského vztahu, se pěstounem může stát každý člověk, který má trvalé bydliště v ČR, čistý trestní rejstřík, zaměstnání, stálý příjem, je zdravotně způsobilý vychovávat dítě a absolvoval přípravu pěstouna v rozsahu 48 hodin. Zároveň by to měl být někdo, kdo se dokáže postarat o dítě a být mu bezpečnou vztahovou osobou po celou dobu trvání pěstounské péče.

Celý článek najdete zde: https://www.novinykraje.cz/blog/2023/03/13/pestouni-davaji-detem-sanci-na-rodinny-zivot

rodina na louce