Nesprávné držení těla – špatné držení těla a zdravotní problémy, terapeutické techniky

Datum publikace: 14. 07. 2023
Periodikum:
rehabilitace.info
Problémy se správným držením těla jsou nejčastěji spojovány s dětstvím nebo dospíváním. Následné chyby pak mohou ovlivnit efektivitu a fungování v dospělosti. Co poškozuje páteř, jaké jsou dopady nesprávného držení těla a zakřivení se páteře? Jak jim předcházet a jak se s nimi vypořádat si můžete přečíst v našem novém článku.

Jak má vypadat správné držení těla?

Držení těla je individuální vlastností každého člověka. Obecně máme na mysli držení těla jako individuální tvar těla a postavení jednotlivých úseků trupu a nohou ve stoji. Za správný se považuje postoj, která je v dané populaci dostatečně obvyklý a ve kterém jsou jednotlivé části těla uspořádány harmonicky. Držení těla je správné, pokud je hlava rovná, všechna fyziologická zakřivení páteře jsou zachována, pánev je podepřena hlavami stehenních kostí, nohy jsou rovné, chodidla mají správné prohlubně a vyboulení. Pokud je v některé z těchto oblastí deformita, pak se mluví o vadě držení těla.

Držení těla se formuje mnoho let a pod vlivem mnoha faktorů, jako je prostředí, ve kterém žijeme, stav svalů, kostí, kloubů a vazů, fungování nervové soustavy, ale i vůle s emocí.

Celý článek najdete zde: https://www.rehabilitace.info/lidske-telo/nespravne-drzeni-tela-spatne-drzeni-tela-a-zdravotni-problemy-terapeuticke-techniky/

u fyzioterapeuta