Musí zaměstnavatel umožnit dřívější návrat z mateřské či rodičovské?

Datum publikace: 13. 04. 2023
Periodikum:
podnikatel.cz
Zaměstnankyně požádala o standardní mateřskou a rodičovskou dovolenou. Nyní se chce se vrátit do práce. Musí jí zaměstnavatel vyhovět, přestože má za ni zástup?

 Předčasný návrat zaměstnankyně z mateřské dovolené 

Nárok na mateřskou dovolenou popisuje zákoník práce v ustanovení § 195 . V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů, pokud porodila zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem. Pokud by zaměstnankyně požádala zaměstnavatele o dřívější návrat z mateřské dovolené, je povinen její žádosti vyhovět. Avšak podle zákoníku práce nesmí být mateřská dovolená v souvislosti s porodem nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Je tedy možné po této době mateřskou dovolenou ukončit.

Celý článek najdete zde: https://www.podnikatel.cz/clanky/zamestnavatel-umoznit-drivejsi-navrat-z-materske-ci-rodicovske/

pracující žena s dítětem