Které pěstounské dávky se od 1. října zvýší?

Datum publikace: 28. 09. 2022
Periodikum:
finance.cz
Od 1. října mohou pěstouni a děti svěřené do pěstounské péče očekávat zvýšení některých pěstounských dávek. Zvýšení se týká příspěvku na úhradu potřeb dítěte, příspěvku při převzetí dítěte do pěstounské péče a také zaopatřovacího příspěvku.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Nárok na opakující se měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do péče pěstouna nebo osoby v evidenci. Dávka se však vyplácí přímo pečující osobě (pěstounovi). Může být využita například na nákup oblečení, obuvi, školních potřeb nebo k úhradě volnočasových aktivit.

Jestliže je dítě během měsíce svěřeno do péče více osob, nárok na této příspěvek má ta, která pečuje o svěřené dítě delší dobu. V případě, že o dítě pečuje více osob stejně dlouhou dobu, rozhodne o tom, kdo dávku dostane, krajská pobočka Úřadu práce.

Celý článek najdete zde: https://www.finance.cz/543793-zvyseni-pestounskych-davek-od-1-rijna/

pěstouni