Mgr. Tomáš Jandáč

Adiktolog Dětské a dorostové ambulance Kliniky adiktologie 1.LF UK a VFN a výzkumný pracovník téže Kliniky. Jako vysokoškolský pedagog vyučuje v programu adiktologie na 1. LF UK v Praze. V minulosti působil jako adiktolog a zástupce vedoucího v rezidenční terapeutické komunitě Karlov pro mladistvé, mladé dospělé a pro matky s dětmi, dále pracoval jako lektor primární prevence pro základní a střední školy. Je členem několika tuzemských i mezinárodních odborných společností, v České asociaci adiktologů působí jako místopředseda, je členem Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, podsekce Dětské a dorostové adiktologie SNN ČSL JEP, OSPRCH a ISSUP.

Odborná knihovna:

Články: