Terapeutická komunita Karlov, SANANIM, z.ú.

Autor/ka
Rok vzniku:
2018
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://www.aplp.cz/terapeuticka-komunita-karlov-sananim-z-u/
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Terapeutická komunita Karlov poskytuje rezidenční léčbu klientům dvou základních specifických skupin trpících poruchami způsobenými škodlivým užíváním návykových látek či závislostí na nich. První skupinou jsou mladiství a  mladí dospělí ve věku od 16 do 25 let a  druhou skupinou jsou matky s  dětmi – v  této skupině je rozhodujícím kritériem zejména věk dítěte, kdy TK poskytuje péči matkám s  předškolními dětmi a  těhotným ženám. Obě cílové skupiny sdílejí většinu skupinového programu a  rozvrh se liší jen v  dílčích detailech. Pro potřeby tohoto textu se zaměříme zejména na skupinu mladistvých a  mladých dospělých. 

JANDÁČ, Tomáš. Terapeutická komunita Karlov, SANANIM, z.ú. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, 2018, roč. 1, č. 4, s. 272-273. ISSN: 2570-8120.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1381265
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, roč. 1, č. 4 (2018)