Rodičovská kontrola a vřelost ve vztahu k pití alkoholu dětmi

Autor/ka
Rok vzniku:
2019
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://www.aplp.cz/rodicovska-kontrola-a-vrelost-ve-vztahu-k-piti-alkoholu-detmi/
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Studie, zkoumající vztah mezi rodičovskou kontrolou, vřelostí a prevalencí pití alkoholu u dětí a adolescentů. Rozdíl je také v tom, od kterého rodiče projevy kontroly a vřelosti pocházejí. Studie naznačují, že mateřská vyšší vřelost a otcovská vyšší kontrola je spojena s nižší prevalencí pití alkoholu u dětí a adolescentů.

JANDÁČ, Tomáš [et al.]. Rodičovská kontrola a vřelost ve vztahu k pití alkoholu dětmi. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, 2019, roč. 2, č. 1, s. 48-54. ISSN: 2570-8120.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1405261
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, roč. 2, č. 1 (2019)