Abstinence může být u mladých nepředstavitelná, v případě závislosti na počítači těžko reálná, říká adiktolog