Význam pocitu viny a studu ve výchově dětí u klientek léčících se ze závislostí

Autor/ka
Rok vzniku:
2020
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://www.aplp.cz/wp-content/uploads/2020/11/02kubistova.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Ženy s problémy z užívání návykových látek mají své charakteristické rysy a potýkají se s mnohými těžkostmi, jež vyplývají nejen z jejich genderových specifik. Mezi nimi je významně zastoupeno mateřství, které v kombinaci s abúzem návykových látek zásadně mění svůj profil, počínaje prožíváním, konče způsobem, jakým se tyto ženy vztahují ke svým dětem. Tyto způsoby jsou zatíženy mnohými prožitky, procesy a emocemi, které následně blokují nastolení vhodné výchovy. Cíle. Prvním cílem studie je zjistit, zda se pocity viny a studu objevují ve vztahování se a ve výchově dětí matek s poruchami užívání návykových látek. Dalším cílem je zjistit, jaké bariéry pocity viny a studu ve výchově vytvářejí, co tyto pocity znemožňují. Posledním cílem je určit konkrétní znaky ve výchově, které jsou utvářeny zmíněnými pocity. 

JANDÁČ, Tomáš [et al.]. Význam pocitu viny a studu ve výchově dětí u klientek léčících se ze závislostí. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, 2020, roč. 3, č. 3, s. 144-149. ISSN: 2570-8120.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1678452
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, roč. 3, č. 3 (2020)