Rovnováha aktivit u klienta po pádu v ebrietě – kazuistická studie

Autor/ka
Rok vzniku:
2021
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://www.aplp.cz/wp-content/uploads/2021/04/02rodova.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Cílem ergoterapie je maximální možná soběstačnost a nezávislost klienta v jeho aktivitách neboli zaměstnávání (occupation), do kterých patří sebeobsluha, práce a volnočasové aktivity. Je potřeba, aby jednotlivé aktivity byly v rovnováze a klient měl vyvážený denní režim. Nerovnováha aktivit má vliv na lidské zdraví. Cílem článku je seznámit s tématem rovnováhy aktivit. Pro názornější pochopení problematiky je článek zpracován ve formě kazuistiky klienta, mladého muže, který si v ebrietě způsobil traumatické poškození mozku. Jsou popsány jednotlivé fáze rehabilitace tohoto klienta po dobu dvou let a je ukázáno, jak se měnil jeho denní režim a rovnováha aktivit, které prováděl. Alkohol měl vliv na fungování klienta v běžném životě, na úraz i na průběh terapií. Během dvou let rehabilitace bohužel nedošlo k adiktologické intervenci. Článek se snaží ukázat na nutnost větší propojenosti oborů.

JANDÁČ, Tomáš [et al.]. Rovnováha aktivit u klienta po pádu v ebrietě – kazuistická studie. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, 2021, roč. 4, č. 1, s. 22-27. ISSN: 2570-8120.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1711790
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, roč. 4, č. 1 (2021)