Technické kompenzační pomůcky pro děti se zrakovým postižením

Autor/ka: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Datum publikace: 13. 04. 2012, Aktualizováno: 20. 03. 2023

Kompenzační pomůckou pro těžce zrakově postižené osoby – žáky, studenty – rozumíme nástroj, přístroj nebo zařízení speciálně vyrobené nebo speciálně upravené tak, aby svými vlastnostmi a možnostmi použití kompenzovalo (vyrovnávalo) či zmírňovalo nedostatky způsobené zrakovým postižením.

Účelem kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené je zmírnění informačního deficitu nebo umožnění či usnadnění výkonu činnosti, a to zejména při pohybu a orientaci, jednoduchých každodenních činnostech (jako péče o vlastní osobu, domácnost, orientace v čase), zpřístupnění a zpracování textových a obrazových informací a komunikaci, vzdělávání a pracovní činnosti. Principem kompenzace je zvětšení obrazu či převod informace do hmatové nebo do akustické podoby.

Pomůcek pro osoby se zrakovým postižením je celá řada (najdete je například na webu: https://www.tyflopomucky.cz/). Pokud bychom chtěli zmínit technické kompenzační pomůcky, do této kategorie by patřily zejména pomůcky počítačové:

  • Autonomní – fungují nezávisle na jiném zařízení (jedná se o digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem, digitální zvětšovací lupu a elektronický zápisník pro nevidomé s hlasovým nebo hmatovým výstupem).
  • Přídavné – fungují jen spolu s autonomním zařízením, tedy počítačem (jedná se o hmatový display, programové vybavení pro digitální zpracování obrazu, tiskárnu reliéfních znaků pro nevidomé, běžnou tiskárnu, zařízení pro přenos digitálních dat).

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Čtěte také:

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně, pod heslem "tyflo" a "zrakově postižen".

Kde hledat pomoc

Autorka článku

PhDr. Pavlína Šumníková, Ph.D.,

Působí na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  Její zaměření je speciální pedagogika člověka s kombinovanými vadami a tyflopedie (věda o výchově a vzdělávání lidí se zrakovým postižením) dospělého věku.

Zpět na téma Děti se zrakovým postižením