Zjišťování úrovně hmatového vnímání a rychlosti při čtení Brailleova bodového písma prostřednictvím testu hmatového vnímání STIP

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Souhrn poznatků a statistických výsledků při ověřování hmatových schopností u dětí se zrakovým postižením v předškolním věku (5-8 let), v mladším školním věku (9-12 let) a starším školním věku (13-17 let) s použitím testu STIP I-III (Speed of Tactile Information Processing). Test je převzatý z anglického originálu, je převeden do Brailleova bodového písma a prověřuje čtení čísel. Hodnotí přesnost - chybovost v řádcích, rychlost a soustředěnost. U českých dětí mladšího školního věku byly prokázány horší výsledky v porovnání s anglickými standardizovanými normami. U ostatních dětí jsou výsledky srovnatelné.

Kramosilová, Zuzana, Květoňová, Lea a Šumníková, Pavlína. Zjišťování úrovně hmatového vnímání a rychlosti při čtení Brailleova bodového písma prostřednictvím testu hmatového vnímání STIP. Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2013, 23(3), s. 220-228. ISSN 1211-2720.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001469201&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, Roč. 23, č. 3 (2013)