Sousedské dětské skupiny

Autor/ka: Lenka Králová
Datum publikace: 16. 04. 2024, Aktualizováno: 29. 05. 2024
V reakci na trvalý nedostatek míst v mateřských školách a jiných předškolních zařízeních přichází Ministerstvo práce a sociálních věcí s novou službou nazvanou "Sousedské dětské skupiny (SDS)". Od ledna 2025 se očekává zavedení této novinky jako oficiálně uznávané formy péče, která by měla rozšířit stávající možnosti pro rodiny. Cílem je poskytnout rodičům pružnější možnosti péče o děti a umožnit jim tak návrat do zaměstnání. Konkrétně toto řešení by mohlo přinést úlevu rodinám a dětem, které potřebují speciální péči, případně preferují menší kolektiv. Je ovšem otázkou, do jaké míry dokáže tato služba řešit celkový nedostatek míst v zařízeních předškolní péče a vzdělávání.

Obsah článku

Před rokem 2014 existovaly neformální typy péče o děti nebo soukromé iniciativy poskytující péči v malých skupinách, které nebyly přísně regulovány. Konkrétní regulaci přineslo v této oblasti až zavedení dětských skupin.

Dětské skupiny mají následující podmínky pro poskytovatele služby:

 • Odborná způsobilost pečujících osob, která vyžaduje specifické vzdělání (pedagogické, zdravotnické, sociální) nebo profesní kvalifikaci chůva pro děti v dětské skupině.
 • Prostory musí splňovat specifické požadavky na velikost, vybavení a bezpečnost (musí splňovat podmínky takzvané hasičské vyhlášky pro zařízení předškolní péče a výchovy)
 • Stanovená kapacita až 24 dětí s určitým počtem dětí na pečující osobu, což se liší podle věku dětí (například nejvýše šest dětí starších jednoho roku na jednu chůvu)
 • Dětské skupiny zpravidla poskytují vzdělávací program a aktivity podle schválených plánů a standardů kvality a péče.

Dětské skupiny poskytují strukturované a formalizované prostředí s vyššími standardy odborné péče a vzdělávání, zatímco sousedské dětské skupiny nabízí uvolněnější rámec a mohou být přístupnější pro menší skupiny dětí v domácím prostředí. Rozdíl v požadavcích tak odráží odlišné cíle a očekávání těchto dvou typů zařízení.

Podmínky poskytování „sousedského hlídání“

Sousedské dětské skupiny nabízí méně formální rámec s maximálně čtyřmi dětmi (včetně vlastních dětí) v péči. Hrazení služby je kombinací státního příspěvku na péči a příspěvků od rodičů. Podmínky pro poskytovatele služby zahrnují následující požadavky:

 • trestní bezúhonnost všech členů domácnosti
 • zdravotní způsobilost
 • souhlas všech zletilých členů domácnosti
 • vlastnictví prostoru pro hlídání
 • pojištění a schválený prostor od úřadů
 • zápis do evidence poskytovatelů
 • požadavky na profesní kvalifikaci jsou minimálně SŠ nebo VŠ vzdělání pedagogického, sociálního nebo zdravotnického směru, případně profesní kvalifikace chůva

Kvalita péče je v případě sousedských dětských skupin závislá na konkrétní osobě pečovatele a vybavení jeho domácnosti. Stravu zajišťují rodiče, poskytovatel zajišťuje pouze pitný režim. Forma sousedských dětských skupin může být vhodným řešením pro rodiče s flexibilním pracovním úvazkem, nebo pro ty, kteří preferují individuálnější přístup, případně méně formální prostředí. Poskytovatel služby s rodiči uzavírá smlouvu obsahující zákonné náležitosti, zpracuje plán výchovy a péče a vnitřní pravidla, dodržuje standardy kvality péče.

 
Obrázek
Chlapec si hraje s kostkami

Sousedské hlídání je zajímavou alternativou, nikoli systémovým řešením

Sousedské dětské skupiny představují jednu z možných forem péče o děti předškolního věku. Mohou být zajímavé pro rodiče, kteří dávají přednost osobnějším vazbám a menšímu kolektivu. Zároveň může tato služba podpořit úzké vazby a komunitní soužití. Avšak vzhledem k omezené kapacitě a povaze této péče pravděpodobně nevyřeší zásadní problém s nedostatkem míst pro děti v předškolním věku. Efektivnějším řešením tohoto nedostatku je spíše podpora otevírání dětských skupin a rozšiřování sítě mateřských škol, které jsou schopné nabídnout strukturovanější a rozsáhlejší péči.

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně pod pojmy "dětská skupina" a "dětské skupiny".

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru nebo nás sledujte na Facebooku!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Autor/ka

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2011 se věnuje respektujícímu přístupu ve výchově a vzdělávání. Vede kurzy a semináře pro rodiče a spolupracuje se školami. Pracuje pro organizaci Sto skupin, kde vede pedagogický tým. 

Odborná knihovna:
Články: