Postoje pedagogických pracovníků k funkci a činnosti výchovného poradce na "speciálních školách"

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek poskytující výsledky výzkumného šetření zaměřeného na některé otázky týkající se funkce a činností výchovného poradce ve speciálních školách. Autorku šetření zajímalo, zda ostatní pedagogičtí pracovníci těchto škol vnímají funkci výchovného poradce ve své škole jako důležitou (jak ji vidí) a zda činnost výchovných poradců odpovídá jejich představám.

Králová, Lenka. Postoje pedagogických pracovníků k funkci a činnosti výchovného poradce na "speciálních školách". Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, 2006, 2006(46), s. 49-53.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001033641&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, Roč. 2006, č. 46 (2006)