Změny v legislativě — Snaha o ZTP a ZTP/P pro občany po amputacích končetin — Hana Nepejchalová z Olomouce

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Videozáznam
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Od 1. prosince 2012 nabývá účinnosti nová legislativní úprava, kterou se mění řada zákonů v oblasti sociálního zabezpečení. Změny se týkají souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku a zvýšení příspěvku na péči u nezaopatřeného dítěte ve věku od 4 do 7 let. V Klíči nabídneme návod, jak postupovat při podávání žádostí, aby bylo možné těchto změn využít.
V další reportáži představíme občanskou iniciativu, která usiluje o obnovení přiznání průkazů ZTP a ZTP/P pro občany po amputacích končetin a přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku.
Příběhem Hany Nepejchalové z Olomouce nahlédneme do zdrojů síly a podpory, s jejichž pomocí zvládá péči o těžce handicapovaného syna, a nejen to, ještě je schopna pomáhat druhým lidem.

Délka videozáznamu: 00:25:58.

Zdroj dat
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/212562221700018/