Mobilita

Pohyblivost, schopnost pohybu, přemístitelnost.