Zločin a sex v českých dějinách: manželské spory a sexuální kriminalita v raném novověku

Autor/ka
Rok vzniku:
2000
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice sexuální trestné činnosti.

Francek, Jindřich. Zločin a sex v českých dějinách: manželské spory a sexuální kriminalita v raném novověku. Vyd. 1. V Praze: Rybka, 2000. 254 s. ISBN 80-86182-29-0.

Související obsah

Problematikou sexuálního zneužívání dětí se na portále Šance Dětem zabývají primárně:

- článek od Alexandry Fraňkové s názvem "Mýty a fakta o sexuálním zneužívání dětí"

- článek od Radima Uzla s názvem "Sexuální výchova v rodině i ve škole"

- článek od Ivety Jonášové s názvem "Sexuální zneužívání dítěte"

- sekce článků s názvem "Komerční sexuální zneužívání dětí a dospívajících"

- článek od Evy Hurychové s názvem „Důsledky sexuálního násilí a zneužívání“.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000978276&local_base=NKC