Záněty nosních a paranazálních dutin u dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Infekce nosních a paranazálních dutin (PND) u dětí jsou velmi častým onemocněním, které postihuje horní dýchací cesty. Pro správnou diagnostiku a terapii tohoto onemocnění je třeba mít detailní znalosti nejen o původcích a průběhu onemocnění, ale také alespoň základní znalosti o embryologii a fyziologii PND. Terminologie zahrnuje pojmy rinitida, trinosinusitida, polysinusitida a pansinusitida. Ostiomeatální jednotka hraje anatomicky i funkčně významnou roli při vzniku patologického stavu. Dle časové posloupnosti zařazujeme rinosinusitidy jako akutní – příznaky trvají 3 dny až 3 týdny, subakutní – stejné příznaky jako u akutní, doba trvání od 3 týdnů do 3 měsíců, recidivující – 3/půl roku nebo 4/rok a chronické – týž syndrom trvá 3 měsíce a déle. Diagnostika se vytváří z anamnézy a klinického vyšetření.

Infection of nasal and paranasal cavities (PND) in children are very frequent diseases involving upper airways. For correct diagnosis and therapy of these diseases we need to have a detailed knowledge not only about etiologic agent and course of the disease but also at least a basic knowledge about embryology and physiology of PND. Terminology includes terms rhinitis, trinosinusitis, polysinusitis and pansinusitis-ostiomeatal unit plays anatomically and functionally an important role in the development of pathological state. According the lengths of the disease we differentiate rhinosinusitis to acute – signs and symptoms lasts from 3 days to 3 weeks, the subacute-similar symptoms as in the acute, length of duration is 3 weeks to 3 moths, recurrent-3 times in 3 moths or 4 times a year and chronic – the same syndrome lasts 3 month or longer. Basis of diagnosis is done by the history and physical examination.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200601-0004.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 7, č. 1 (2006)