Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Informace o projektu OP RLZ na téma "Aktivizační a vzdělávací centrum". Cílem projektu bylo řešit a rozvíjet problematiku zlepšování přístupu a návratu na trh práce u žáků s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením zvýšenou individuální podporou v aktivizačním a vzdělávacím centru a vytvořením nových vzdělávacích programů v rámci profesní přípravy. Výstupem projektu bylo zřízení aktivizačního a vzdělávacího centra, zpracování sylabů pro jednoduché pracovní činnosti, realizované formou desetiměsíčních kurzů, a vydání informační brožury pro zaměstnavatele.

Bartoňová, Miroslava a Vítková, Marie. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Speciální pedagogika, 2007, 17(4), s. 262-264. ISSN 1211-2720.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001111670&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 17, č. 4 (2007)