Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
1992
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-592
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-592/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=40381&Section=1&IdPara=1&ParaC=2