Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
1992
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o daních z příjmů.

Původní znění zákona v PDF (bez novelizací): https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb117-92.pdf.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=40374&Section=1&IdPara=1&ParaC=2