Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
1997
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o veřejném zdravotním poijštění.

Původní znění zákona v PDF (bez novelizací): http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb016-97.pdf.

Záložní URL: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-7-brezna-1997-o-verejnem-zdravotnim-pojisteni-a-o-zmene-a-doplneni-nekterych-souvisejicich-zakonu-3865.html.

Zdroj dat
http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=45178&Section=1&IdPara=1&ParaC=2