Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
1997
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o veřejném zdravotním poijštění.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=45178&Section=1&IdPara=1&ParaC=2