Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Původní znění zákona v PDF (bez novelizací): http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2011/sb0115-2011.pdf.

Záložní URL: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-13-rijna-2011-o-poskytovani-davek-osobam-se-zdravotnim-postizenim-a-o-zmene-souvisejicich-zakonu-18561.html.

Zdroj dat
http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=75290&Section=1&IdPara=1&ParaC=2