Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2001
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o veřejných sbírkách.

Původní znění zákona (bez novelizací) v PDF: https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb047-01.pdf.

Záložní URL: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-28-unora-2001-o-verejnych-sbirkach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-verejnych-sbirkach-757.html.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=51195&Section=1&IdPara=1&ParaC=2