Vzácná onemocnění

Autor/ka
Doc. RNDr. MUDr. Pavel Ješina, Ph.D.
Edvard Ehler
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obálka

Plný text
https://www.solen.cz/incpdfs/inf-990000-9600_10_067.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Publikace „Vzácná onemocnění“ se věnujeme přednostně těm nemocem, u kterých již byla nalezena (a Evropskou organizací – EMEA – schválena k léčbě) příčinná léčba. Jedná se o glykogenózu II (m. Pompe), m. Fabry, m. Gaucher a mukopolysacharidózy. U dalších dvou vzácných nemocí – m. Niemann-Pick a tuberózní sklerózy – zatím není k dispozici příčinná terapie.

EHLER, Edvard a kol. Vzácná onemocnění. Olomouc: Solen, 2013-2014. 2 svazky (106; 98 stran). Meduca. ISBN 978-80-7471-052-0.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002705216&local_base=NKC