Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
1998
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. června 1998, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Záložní URL: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictvi-kterou-se-vydava-seznam-zdravotnich-vykonu-s-bodovymi-hodnotami-13845.html.

Znění vyhlášky v PDF (bez novelizací): https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb046-98.pdf.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=46663&Section=1&IdPara=1&ParaC=2