Velofaryngální dysfunkce a palatolalie : [klinicko-logopedický aspekt]

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Google Books
https://books.google.cz/books?id=tmh7M4zL7q4C&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Monografická publikace k problematice velofaryngální dysfunkce a palatolalie, což je lidskou češtinou řečeno potíže s výslovností v důsledku vrozeného rozštěpu v obličeji.

Kerekrétiová, Aurélia. Velofaryngální dysfunkce a palatolalie: [klinicko-logopedický aspekt]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 203 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-2264-1.

Související obsah

K tématu logopedických nedostatečností dětí, které se narodily s rozštěpem v obličeji jsou na portále Šance Dětem:

- sekce článků s názvem "Děti s poruchami řeči"

- sekce článků s názvem "Vrozené vývojové vady"

- článek od Moniky Weilové s názvem "Vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností"

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001818729&local_base=CNB