Úloha dětské sestry při laboratorním screeningu novorozenců

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V současné době se u všech novorozenců, kteří se narodili na území České republiky, provádí laboratorní screening 13 vrozených nebo dědičných onemocnění metodou odběru tzv. suché kapky krve. Mezi tato onemocnění patří vrozené snížení funkce štítné žlázy (kongenitální hypotyreóza), vrozená porucha funkce nadledvin (kongenitální adrenální hyperplazie), onemocnění látkové výměny (fenylketonurie a dalších devět dědičných metabolických poruch) a cystická fibróza. Cílem toho screeningu je včasná diagnostika a následná léčba novorozenců s těmito onemocněními. Za kvalitu odběru zodpovídá nejčastěji dětská sestra, a proto musí při tomto ošetřovatelském výkonu postupovat dle Metodického návodu k zajištění celoplošného novorozeneckého screeningu a následné péče (Věstník MZ ČR 06 2009). Významnou součástí celého diagnostického procesu je pečlivá edukace matky a dodržování etických pravidel.

Currently, all newborns born in the Czech Republic are subjected to laboratory screening for 13 congenital or hereditary illnesses by a so called dry blood drop method. Among these illnesses belong congenital malfunctions of the thyroid gland (hypothyroidism) and the adrenal gland (adrenal hyperplasia), metabolism disorders (phenylketonuria and nine other hereditary metabolism disorders) and cystic fibrosis. The aim of this screening is early diagnostics and treatment of newborns with these illnesses. A paediatric nurse is most often responsible for the quality of the sampling and The methodical manual for full-area newborn screening and subsequent treatment (Bulletin of Health Ministry of the Czech Republic 06 2009). An essential part of the whole diagnostic process is giving thorough information to the mother and the adherence to ethic standards.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201006-0014_Uloha_detske_sestry_pri_laboratornim_screeningu_novorozencu.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 6 (2010)