Terapie primární progresivní afázie v aktuálním výzkumu

Autor/ka
Rok vzniku:
2022
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Náhled článku
https://casopis.aklcr.cz/artkey/lkl-202202-0002_therapy-of-primary-progressive-aphasia-in-current-research.php
Plný text
https://casopis.aklcr.cz/pdfs/lkl/2022/02/02.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Primární progresivní afázie je neurodegenerativní klinický syndrom s predominantní poruchou v oblasti řeči a jazyka. V současné době neexistuje léčebná ani symptomatická farmakologická terapie. Logopedická intervence představuje pro pacienty s primární progresivní afázií optimální terapii pro maximalizaci komunikačních schopností po co nejdelší možnou dobu. Klinický logoped má k dispozici několik terapeutických strategií zaměřených na konkrétní deficity nebo strategie orientované funkcionálně. Následující článek podává přehled o terapeutických přístupech k primární progresivní afázii a specifikách generalizace terapie u pacientů s tímto syndromem v obraze aktuálního výzkumu. Vzhledem k jeho slibným závěrům poukazujícím na efektivitu logopedické terapie je tak zdůrazněna nezbytnost odeslání pacientů s diagnostikovanou primární progresivní afázií do péče klinického logopeda v co nejkratší možné době po stanovení diagnózy.

HLAVÁČOVÁ, Simona. Terapie primární progresivní afázie v aktuálním výzkumu. Listy klinické logopedie, 2022, roč. 6, č. 2, s. 14-20. ISSN: 2570-6179.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1892826
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Listy klinické logopedie, roč. 6, č. 2 (2022)