Mgr. Simona Hlaváčová

Vystudovaná klinická logopedka, specializující se v provádění diagnostiky a terapie poruch jazyka, řeči, komunikace a polykání u dětí a dospělých. Je rovněž redaktorkou odborného časopisu Listy klinické logopedie a správkyně facebookového profilu Asociace klinických logopedů AKL ČR. Věnuje se také přednáškové činnosti v oblastech vývojové dysfázie a poruch řeči, je publikačně aktivní.

Odborná knihovna:

Články: