Systémová antimykotická terapie u dětí – trendy, zkušenosti, doporučení

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Navzdory rozšiřujícímu se spektru antimykotik narůstá mezi příčinami morbidity a mortality u dětí s významnou primární či sekundární poruchou imunity podíl invazivních mykotických infekcí (IFI). Nejčastějšími původci jsou Candida species nebo Aspergillus species, ale narůstá incidence rezistentních a méně častých oportunních patogenů. Limitem použití řady nových účinných antimykotik u dětí (především novorozenců, kojenců a batolat) je nedostatek farmakokinetických a farmakodynamických dat. Proto některá antimykotika nemají licenci ani doporučené dávkování pro děti, některá mají doporučená dávkování pro děti až od určitého věku. Výsledkem špatně zvoleného dávkování může být inefektivita při poddávkování nebo neúměrné toxické projevy při předávkování anti mykotika. Komplexní diagnostika a terapie IFI u dětí je specifická a vyžaduje široký tým zkušených specialistů s pediatrickou erudicí.

Despite enlarged spectrum of antifungal drugs invasive fungal infection (IFI) as a proportion of morbidity and mortality in children with severe primary or secondary immunodeficiency is increasing. Candida species and Aspergillus species are the most common pathogens, but incidence of resistant and other less frequent opportunistic pathogens is increasing. Use of several new effective antifungal drugs in children (especially neonates, infants and toddlers) is limited by lack of pharmacokinetic and pharmacodynamic data. Therefore some of these drugs are not licensed in children and dosing is not established. Some recommendation is availab le only in children since certain age category. Inappropriate dosing may result in ineffective therapy when underdosed or excessive toxicity if overdosed. Complex diagnostics and therapy of IFI in children is specific and requires broad team of experienced specialists with proper pediatric background.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200905-0007.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 5 (2009)