Systém vzdělávání na Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy

Autor/ka
Rok vzniku:
2019
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Vzdělávací a výcvikové středisko (VVS) Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS HMP) organizuje a zajišťuje vzdělávání všech zaměstnanců ZZS HMP ve spolupráci s Personálním oddělením ZZS HMP. VVS se stará o zaměstnance od jejich výběru, přes adaptační proces, až po kontinuální celoživotní vzdělávání, které je rozděleno na vzdělávání povinné, rozvojové a volitelné. VVS buduje systém vzdělávání podle modelu blended learning, což je sdružená metoda vzdělávání, kdy dochází ke kombinování prezenční formy výuky s formou distanční, k čemuž slouží vlastní vzdělávací modul. Článek popisuje jednotlivé části vzdělávání a rovněž přehled výstupů vzdělávání v letech 2016–2018.

PEŘAN, David, [et al.]. Systém vzdělávání na Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy. Urgentní medicína. 2019, roč. 22, č. 2, s. 37-48. ISSN: 1212-1924.
Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1431936
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Urgentní medicína, 2019, roč. 22, č. 2