Statistika je ošemetná věc: pracujme s daty opatrně a velmi citlivě je interpretujme

Autor/ka
MUDr. Ondřej Franěk
Jan Havlík
Jana Šeblová
Rok vzniku:
2019
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Diskuse ve společnosti o nadužívání záchranné služby je dlouhodobý trend. Na konkrétních datech bylo ukázáno, jak se mění počet výjezdů zdravotnické záchranné služby v jednotlivých věkových skupinách pacientů a to jak v celkových číslech, tak v průměrných meziročních nárůstech. Předložený text ukazuje, jakých nepřesností se díky nesprávnému postupu zpracování dat a ignorování demografického vývoje autoři dopustili a jaký vliv tyto nepřesnosti na interpretaci dat mají. Ve věkové skupině 65+ roste počet výjezdů po očištění o demografický vývoj a ve srovnání s celkovými čísly ve skutečnosti polovičním tempem oproti původně uváděnému dvojnásobnému tempu.

FRANĚK, Ondřej, HAVLÍK, Jan, ŠEBLOVÁ, Jana. Statistika je ošemetná věc: pracujme s daty opatrně a velmi citlivě je interpretujme. Urgentní medicína. 2019, roč. 22, č. 3, s. 29-32. ISSN: 1212-1924.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1461577
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Urgentní medicína, 2019, roč. 22, č. 3