Specifika komunikace u dětí s kombinovaným postižením

Autor/ka
Noemi Hrůzová
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá možnostmi komunikace u dětí s kombinovaným postižením. Pro volbu vhodné komunikační metody je potřeba přihlédnout k individuálním schopnostem a možnostem dítěte. Teoretická část vymezuje pojmy kombinované postižení, komunikaci verbální, neverbální, alternativní a augmentativní komunikační systémy. Praktická část obsahuje kazuistiky, které nabízí pohled na vývoj komunikačních dovedností u dětí s kombinovaným postižením.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/200092/pedf_m/