SOS nadváha

Autor/ka
František David Krch
Iva Málková
Rok vzniku:
2001
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Příručka k problematice tloušťky, nadváhy a obezity.

Málková, Iva a Krch, František David. SOS nadváha. 2., přeprac. vyd., 1. vyd. v nakl. Portál. Praha: Portál, 2001. 236 s. ISBN 80-7178-521-0.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000994983&local_base=NKC