Sociálně pedagogické aspekty ve speciální pedagogice : sborník k projektu EXTRA 1995 "Sociální pedagogika a její funkce v integraci postižených"