Sklerotizace v terapii nádorů z vazoformativní tkáně

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Nádory z vazoformativní tkáně (hemangiomy) jsou častým nálezem u dětí bezprostředně po porodu. Rychlá proliferace tumoru v prvních měsících po porodu je od třetího roku věku dítěte vystřídána v 70–60 % případů jeho postupnou spontánní involucí. Tato příznivá prognóza neplatí vždy a beze zbytku pro nádory hlavy a krku, u kterých je často nutné zasáhnout terapeuticky. Pro exaktní diagnostiku hemangiomů se využívá převážně neinvazivních metod (ultrasonografie, dopplerometrie, CT, MR). Kauzální terapie je přísně individuální a vyžaduje úzkou spolupráci pediatra se specialisty z dalších medicínských oborů. V kazuistické části sdělení autoři demonstrují výsledky léčby kavernózních hemangiomů v obličeji, na zádech a hrudníku u dvou párů jednovaječných dvojčat.

Vasoformative tissue tumors (heamangiomas) are frequent in children just after delivery. Quick tumor growth during the first 8–16 months of life is often changed (in 70–80 % of cases) by spontaneous continual involution. Prognosis is not always such favorable in haemangiomas of head and neck region. In these cases a causal therapy is necessary. In exact diagnostics, non invasive methods as ultrasonography, dopplerometry, CT or MR are used frequently. A strictly individual therapy requests a good collaboration of specialists in paediatry and other medical disciplines. In the case report the authors demonstrate the course and results of treatment of two couple of twins suffered from multiple cavernous haemangiomas of the face, thoracic and dorsal region.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200703-0010.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 8, č. 3 (2007)