Sexuální zneužívání dětí

Autor/ka
Petr Weiss
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Google Books
https://books.google.cz/books?id=JVtTOGANGLUC&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník k problematice sexuálního zneužívání dětí.

Weiss, Petr a kol. Sexuální zneužívání dětí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 264 s. Psyché. ISBN 80-247-0929-5.

Související obsah

Problematikou sexuálního zneužívání dětí se na portále Šance Dětem zabývají primárně:

- článek od Alexandry Fraňkové s názvem "Mýty a fakta o sexuálním zneužívání dětí"

- článek od Radima Uzla s názvem "Sexuální výchova v rodině i ve škole"

- článek od Ivety Jonášové s názvem "Sexuální zneužívání dítěte"

- sekce článků s názvem "Komerční sexuální zneužívání dětí a dospívajících"

- článek od Evy Hurychové s názvem „Důsledky sexuálního násilí a zneužívání“.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001583643&local_base=CNB