Schizofrenie v bio-psycho-socio-environmentální perspektivě: soudobé teorie a aktuální poznatky v oblasti etiologie a rizikových faktorů

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Schizofrenie je i v současné době stále jedním z nejzávažnějších duševních onemocnění, které navzdory rozdílnosti kultur (a pravděpodobně rovněž dob) postihuje v průměru okolo 1% světové populace. Navzdory společenské i individuální závažnosti tohoto faktu však dosud nebyly v uspokojivé míře odhaleny její příčiny, ani mechanismy, skrze něž k rozvoji nemoci dochází. Ačkoliv zejména v posledních dekádách bylo v rámci výzkumu učiněno mnohé na cestě k pochopení příčin i efektivní léčbě, velká část tajemství této nemoci stále zůstává neodhalena. Tato práce je výsledkem snahy zmapovat současné poznatky o etiologii a rizikových faktorech, podílejících se na vzniku tohoto onemocnění. Je zároveň pokusem integrovat dosavadní znalosti v perspektivě celé šíře bio-psycho-socio-environmentálního kontextu. Zahrnuje tedy mnohé aktuální poznatky především z oblasti genetiky, neurověd a psychologie.

Související obsah

Schizofrenii se na portále Šance Dětem věnují tyto články:

- od Jana Kulhánka s názvem "Schizofrenie u dětí"

- od Jana Kulhánka s názvem "Nejčastější duševní onemocnění"

- od Jana Kulhánka a Kateřiny Krtičkové s názvem "Dítě (psychicky) nemocného rodiče".

Zdroj dat
http://theses.cz/id/q8hgr9