S Jitkou Motejzíkovou o světě neslyšících a posílání knih poštou

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Mgr. Jitku Motejzíkovou znám z vysokoškolských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studovala obor Český jazyk a literatura a taktéž „můj“ obor Čeština v komunikaci neslyšících. Scházely jsme se na společných seminářích a přednáškách. Vždy na mě působila jako sečtělá a chytrá dáma, a proto mě vůbec nepřekvapilo, že začala pracovat v Informačním centru o hluchotě, které provozuje Federace rodičů a přátel sluchově postižených. Ačkoliv v Centru nepracuje od začátku, má lví podíl na současné vysoké úrovni Centra i knihovny se specializovaným fondem, která je jeho součástí.

Motejzíková, Jitka a Najmanová, Milena. S Jitkou Motejzíkovou o světě neslyšících a posílání knih poštou. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online], 2013, 17(5) [cit. 2016-02-02]. ISSN 1212-5075.

Zdroj dat
http://ikaros.cz/s-jitkou-motejzikovou-o-svete-neslysicich-a-posilani-knih-postou
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Ikaros, Roč. 17, č. 5 (2013)